Velkommen til klubbenes internettsider! Statoil har 11 Neptunklubber som skal ivareta velferdstilbudet for alle sokkelansatte i Statoil. Arbeidstakerne blir i utgangspunktet medlem av den Neptunklubben som ligger nærmest arbeidstakerens hjemsted. En av målsettingene ved etablering av klubbene er å nå flest mulig ansatte i sitt hjemmemiljø. Tilbudene skal være til glede for hele familien. Se også vedtekter.

Statoil - info
  Neptun
 
 

Krever passord for IT-user

Statoils Neptun sider


Statoil@home 

Webmaster:  
webmaster@neptunklubben.no

 
 
 
 

Statoil Neptunklubber
        
http://neptunklubben.no/

  Bjørgvin Seniorklubb
  Andre seniorklubberNår har vi fri?
     Skiftkalender    


 
 
Avtaler


               GTE
  1998