• 941 52 174
  • post@neptunklubben.no

Kontakt

Bjørgvin Neptun Klubb
v/Helge T. Hansen
5913 Eikangervåg

Telefon: 56 35 19 66
Mobil: 911 10 346
E-mail: htohanse@online.no

Kontonummer: 9521 55 00846